NSD

Kun tarvitset ammattilaisen mukaan ohjelmistokehitysprojektiin

NSD on erikoistunut vaativien asiakaskohtaiset ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen Microsoft-, JavaScript- sekä Java-teknologioilla, nyt jo yli 15 vuoden kokemuksella.

Toteuttamamme järjestelmät sisältävät yleensä Microsoft  tai Java backend kerrokset sekä JavaScript, useimmiten Angular tai React käyttöliittymäkerrokset. Tuotantoympäristönä ovat pääasiassa Azure ja Amazon pilvipalvelut, mutta toki myös asiakkaan omat palvelinsalit.

NSD:n henkilöstö koostuu ainoastaan senior-tason arkkitehdeistä ja ohjelmoijista, joilla on pitkä työkokemus erikoistumisalueiltaan sekä syvällinen tuntemus eri ohjelmistokehitysteknologioista.

Toimimme joko kokonaisena ohjelmistokehitystiiminä tai osana asiakkaan ohjelmistokehitystiimiä.

Ohjelmistokehitysprosesseina suosimme ketteriä metodeja.

feature img

Palvelualueet

Arkkitehtuurisuunnittelu

Asiakkaan toimintaympäristön ja järjestelmien elinkaaren perusteella tehtävät teknologiaevaluoinnit sekä korkean tason arkkitehtuurimallien valinta

Ohjelmistosuunnittelu

Asiakkaan liiketoimintatarpeiden perusteella tehtävä ohjelmistojen toiminnallinen kuvaus, jossa dokumentoidaan ohjelmiston tietorakenteet, rajapinnat ja käyttöliittymät

Ohjelmistokehitys

Moderneissa ohjelmistokehitysprojekteissa kiinteästi samaa iteratiivista prosessia ohjelmistosuunnittelun kanssa, käytännössä 2-5 senior-kehittäjän toteuttamana

Asiantuntijapalvelut

Korkean tason täsmä- tai erikoisosaamista vaativat projektikohtaiset konsultointitehtävät, esimerkiksi raportointiin, tietovarastoihin, integraatioihin ja suorituskykyoptimointiin liittyvät kehitystyöt